Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky obce > Psi

Psi

Poplatek za psa je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2010.

Poplatník

  • Držitel psa

Sazba

  • Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
    • za jednoho psa 60,- Kč,
    • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč.

Kde a jak se platí:

  • splatnost poplatku je do 31.3.
  • v kanceláři Obecního úřadu (hotově)
  • převodem z bankovního účtu (variabilní symbol na požádání sdělí správce poplatků)

Osvobozen je držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.