Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o udržování čistoty obce

22.06.2001

Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavební odpadem

01.01.2002

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 01.01.2004
Obecně závazná vyhláška – Požární řád obce 01.01.2004
Obecně závazná vyhláška kterou se mění vyhláška o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška o stanovení části společného školského obvodu spádové ZŠ Kunžak 01.01.2005
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 01.01.2011
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku odpadu č. 1/2019 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 01.01.2022 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

01.01.2022
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022 

Řád veřejného pohřebiště Obce Člunek

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 1/2023

01.01.2024

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů č. 2/2023 01.01.2024

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací